Partners

Unieke samenwerking

Nico de Vrede (bestuurder Veldvest, waaronder PWA-college), Gerda Huijbregts (bestuurder Combinatie Jeugdzorg) Henk en Robin Wessels (ondernemers van Bij Puur – Stadshelden) en Hilbert de Vries (bestuurder SSOE)

Route040 is een samenwerking tussen onderwijs (SSOE en PWA), Combinatie Jeugdzorg en ondernemer Bij Puur (Stadshelden genoemd op onze locatie).

Voor iedereen een toekomst

Voor sommige jongeren is de stap van school naar een (beschutte) werkplek, dagbesteding of onderwijs groot.

Bij Route040 begeleiden wij de jongeren bij hun persoonlijke ontwikkeling voor een volgende stap en werken we samen aan de toekomst van ieder individu.

Wij zetten ons iedere dag opnieuw in om deze speciale leerlingen voor te bereiden op een voor hen zinvolle plek in de maatschappij

Wij gunnen elk kind een thuis & toekomst. Samen met het gezin zoeken we naar oplossingen die een stevige basis vormen om samen verder te gaan, nu en in de toekomst.

De school begeleidt iedere leerling in hun groei naar volwassenheid. Persoonswording, zelfstandigheid en zelfredzaamheid spelen hierbij een belangrijke rol.

Een passende werkplek creëren voor mensen die meer ondersteuning nodig hebben dan een reguliere werkplek kan bieden.