Over Route040

Bij Route040 wordt door jongeren o.a. gewerkt aan een stap richting het bedrijfsleven. Op diverse manieren wordt het bedrijfsleven betrokken: we werken bij Route040 aan diverse werkzaamheden  voor bedrijven. Dit kan gaan om seriematige werkzaamheden, demontagewerk en in- en ompakwerk uitvoeren.

Ook maken we kleine stappen richting het bedrijfsleven. Zo gaan we weleens met een groepje werken bij een bedrijf of maken jongeren door middel van een praktijkoriëntatie kennis met het bedrijfsleven. Bij een praktijkoriëntatie start de dag bij Route040, om vervolgens naar een bedrijf te vertrekken en daar een paar uur onder directe begeleiding te werken, de dag wordt weer afgesloten bij Route040.

Deze stappen zijn allemaal bedoeld om de overstap voor de jongeren naar het bedrijfsleven zo klein mogelijk te maken.