Route040 is dé plek voor jongeren om te werken aan hun eigen toekomst. Voor sommige jongeren is de overstap of terugkeer naar een (beschutte) werkplek, dagbesteding of onderwijs te groot. Bij Route040 begeleiden wij jongeren in hun persoonlijke ontwikkeling om zo een volgende stap te kunnen maken.

Elke jongere start met een aantal doelen. Deze doelen zijn voor elke jongere anders en sluiten aan op dat wat ze al eerder geleerd hebben of daar waar nog ontwikkelruimte is.

Het evalueren van de doelen, samen met de jongere, vindt dagelijks aan het eind van de werkdag plaats. Door gericht te werken aan deze doelen , proberen we de jongere zoveel mogelijk vaardigheden mee te geven zodat ze kunnen werken aan hun eigen toekomst.

Wanneer jongeren kunnen deelnemen in de maatschappij zijn ze socialer, minder afhankelijk van hulp en begeleiding én financieel zelfstandiger. Overheden, jeugdzorg, onderwijs en werkgevers hebben allemaal een gezamenlijke visie: iedereen doet mee. Het doel is een inclusieve samenleving, waarin iedereen een plek krijgt, liefst met betaald
werk, of op een andere manier wanneer werk nog niet haalbaar is.
 

Onderwijs, jeugdzorg en werkgevers werken samen om deze jongeren in kwetsbare posities ondersteuning te bieden. Samen kijken we hoe we de jongeren hun volgende stap kunnen laten zetten en wat daarvoor nodig is. Hierin is het bundelen van de krachten van onze partners van groot belang. Deze bundeling van krachten en de ontzuiling van de schotten tussen onderwijs, zorg en bedrijfsleven is iets waar Route40 voor staat en waar wij ons verder in blijven ontwikkelen.

Thomas 16 Jaar

"Bij Route040 word ik geaccepteerd om wie ik wil zijn. Wat ik wil worden? Dat weet ik nog niet, ik ben niet echt bezig met de toekomst. Ik vind het priegelwerk hier erg leuk om te doen.”

Mike 15 Jaar

‘Over vijf jaar hoop ik een baan te hebben in een supermarkt, met gezellige collega’s. Lekker kletsen over het weekend, want ik hou wel van kletsen. Het klaarmaken van eten vind ik leuk, dus de broodafdeling lijkt me wel wat’.

Yoran 17 Jaar

“Ik kom met een fijn gevoel naar Route040. Het is een fijne plek om te werken en de mensen hier zijn aardig en behulpzaam.”
“Ik leer veel over mezelf bij Route040. Ik heb ontdekt dat het maken van sociale contacten bij mij meestal wat langer duurt. Hier heb ik de tijd om sociale contacten te maken”.